JOO! 5. deň | Lenivosť

Posledný deň nášho tábora sme sa snažili premôcť lenivosť. Mati s Hankou sa tiež nič nechcelo a tak sa ani so scénkou nesnažili. V skupinkách sme sa ale snažili túto vlastnosť prebojovať rôznymi kreatívnymi a inými aktivitami. Potom sme sa všetci stretli v spoločnej miestnosti, kde sme dostali za úlohu sa premôcť a za 7 minút doniesť čo najviac zvláštnych predmetov z celého bytu alebo domu. Všetci to úspešne zvládli a Rasty nám povedal príbeh o mravcoch a ich (ne)lenivosti.

Na záver sme sa rozlúčili so super spomienkami a vybrali sa robiť posledné úlohy z nášho celo-týždňového Scavenger Huntu. Nech najlepší vyhrá!

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.