JOO! 4. deň | Klamstvo

Vo štvrtok sme sa stretli s Hankou a Maťou, ktoré nám v scénke ukázali, že klamať sa nevypláca. V skupinkách sme si skúsili, aké je ťažké klamať tak, aby na to nikto neprišiel a zistili sme, kto vie klamať najlepšie.

Potom sme sa však stretli s Maťou, ktorá potrebovala našu pomoc. Klamala mame a zobrala jej prívesok, ktorý stratila v škole a pomáhali sme jej ho nájsť riešením rôznych indícii a hádaniek. Nakoniec sa na to aj tak prišlo a tak sme sa poučili, že klamať nikdy nie je dobrá možnosť. Na záver nám Danka Sitárová túto myšlienku potvrdila a rozlúčili sme sa.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.