JOO! 2. deň | Dochvíľnosť

Druhý deň online tábora „JOO!“ a ďalšieho dobrodružstva za nami. Hanka a Maťa nám v scénke ukázali, aké je dôležité chodiť načas. Potom sme sa v skupinkách premiestnili do Aljašky, kde sme sa museli čo najrýchlejšie naobliekať, aby sme nezamrzli. Neskôr sme si otestovali naše znalosti štátov a miest a zakončili deň slovkom od Cyra, ktorý nám porozprával o svojej skúsenosti, ako sa naučil chodiť načas.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.