IT KRÚŽOK

Každý pondelok 17:00 – 18:30 sa bude u nás v Zasadačke pod kostolom (alebo online) konať

IT krúžok pre deti, mladých a dospelých vo veku 12-99 rokov.

Krúžok budú viesť naši animátori z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti z IT sektora. Budeme sa venovať algoritmickému mysleniu, základom programovania, tvorbe webových / mobilných aplikácií a hier, počítačovej bezpečnosti, šifrovaniu dát a súkromiu.

Účastnícky poplatok je 10€ / mesiac (bude použitý na podporu chodu Oratória)

Pre tých, ktorí nebudú mať možnosť priniesť si na krúžok vlastný notebook sa pokúsime zabezpečiť PC od partnera.

Začíname už v pondelok 5.10.2020 úvodnou hodinou v ZASADAČKE (ešte si netreba priniesť notebook)

za dodržania všetkých hygienických nariadení (všetci rúška, odstup, dezinfekcia rúk pri príchode a odchode). Krúžku sa môžu zúčastniť len tí, ktorí nevykazujú žiadne známky ochorenia COVID-19 a ani s takouto osobou nemali žiaden kontakt za posledných 14 dní. Navyše tieto osoby nemôžu byť žiakmi školy / triedy, ktorá je zavretá z dôvodu pandémie.

 

 

V prípade otázok nás venáhajte kontaktovať na trnavka.oratko@gmail.com alebo patrik.fejda@26house.com

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.