Individuálna pastorácia – spovedanie

Na základe aktuálne platných naridení je povolená individuálna pastorácia, kde patrí aj možnosť vyspovedať sa a prijať sv. prijímanie. Budeme spovedať každý deň od 18:00-19:00 vo farskej kancelárii. Na spoveď je však NUTNÉ REZERVOVAŤ SI TERMÍN, čo môžete urobiť po kliknutí na TENTO ODKAZ.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.