Finisáž umeleckej intervencie BYŤ BLÍZKO

V stredu 28.5.2020 večer sa odohrala v našom kostole finisáž umeleckej intervencie s názvom Byť Blízko od slovenskej výtvarníčky Doroty Sadovskej. Finisáž prebehla pokojne vrátane všetkých hygienických preventívnych opatrení.

Počas záverečnej finisáže sa miestna komunita ľudí a hostia s plátnom rozlúčili formou slovných vstupov direktora miestnej salezianskej komunity don Tibora Reimera SDB, kurátora projektu Michala Žáka a výtvarníčky Doroty Sadovskej. Okrem hovoreného slova zazneli počas večera nielen hudobné úryvky z grafických partitúr Milana Adamčiaka v podaní Evy Hruškovej, Márie Liškovej a Mateja Slobodu ale aj organová skladba skomponovaná pre túto príležitosť.

V druhej časti programu v sále pod kostolom prebehla moderovaná diskusia vedená Jurajom Caránkom. Diskutujúci a hostia sa spoločne zamýšlali nielen nad skúsenosťou umeleckých intervencií v Bratislave na Trnávke, ale aj nad vzťahom súčasného umenia a kresťanskej spirituality. Záznam z diskusie bude onedlho na sprístupnený na weboch našej farnosti.

Autorm fotografií je Martin Janoško.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.