Duchovná obnova pre dospelých
Pozývam všetkých na duchovnú obnovu, s malým predstihom vstúpime do Národného týždňa manželstva! Informácie nájdete na plagáte.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.