späť na Daj na to

Svetelná tabuľa pre SDM Domino

Aký je vlastne stav zápasu? Koľko sa ešte bude hrať a s kým to hráme? Na tej tabuli vôbec nič nie je vidieť! Vyriešme to spoločne! Viac info
Z grantového fondu Daj na to!, ktorý tvoria pravidelní darcovia, bola na túto zbierku poskytnutá suma 1 600 €.
Aktuálny stav
8 363 €
Cieľová suma
8 000 €
Ďakujeme