späť na Daj na to

Pomôžme zažiť tábor aj deťom, ktoré si to nemôžu dovoliť

V Oratku máme motto, že nikto nemôže ostať doma a neísť na akciu len preto, že si ju nemôže dovoliť. Pravidelne podporujeme z rôznych zdrojov takéto prípady – či už od štedrých väčších darcov, spolupatričných rodičov alebo iných vlastných zdrojov.

Momentálne si ale nemôžeme dovoliť podporiť všetky deti, čo by nás neskutočne mrzelo 🙁

Ilustračná fotka: Táto zbierka nie je o deťoch na fotke. Fotka je z jedného z táborov v roku 2023.

Z našich letných táborov si deti odnášajú pekné kamarátstva a krásne zážitky. Pre mnohé deti sú to pravidelne najlepšie zážitky leta. A toto chceme dopriať všetkým deťom.

V rámci iniciatívy “Pomôžme deťom zažiť nezabudnuteľné leto” chceme vyzbierať 4 650 € na podporu detí, ktoré by si inak nemohli dovoliť účasť na našich táboroch.

Vďaka zbierke umožníme 13 až 18 deťom ísť na tábor s výraznou zľavou, prípadne úplne zadarmo, v závislosti od ich potrieb a okolností. Prípady sú riešené diskrétne a posudzované individuálne s vedúcim oratória, don Slížom.

Deti sa vďaka zbierke môžu zúčastniť na 2 pobytových táboroch – detskom a tínedžerskom a na 2 prímestských táboroch.

Aj vďaka vám zažije nejaké dieťa o niečo krajšie leto.

Ďakujeme.

Ilustračná fotka: Táto zbierka nie je o mladých na fotke. Fotka je z jedného z táborov v roku 2023.

Táto zbierka je už ukončená. Vyzbieralo sa 6 197 €.

Ak chceš prispieť, tak sa môžeš zapojiť do Daj na to! a podporovať Trnávku pravidelne a dlhodobo.

Zdroje darov

Daj na to! - táto zbierka 3 267 €
Daj na to! - štartovací príspevok 930 €
Neziskový fond RNDr. Ľudmily Sedlákovej - Rabanovej a Ing. Viliama Sedláka (SeVilLida) 2 000 €

Spolu 6 197 €
Ďakujeme