Cvičenie pre ženy

Každý pondelok a stredu od 19,00 – 20,00 hod. v sále pod kostolom prebieha cvičenie pre ženy. Pozostáva z cvičení z vlastným telom, prípadne športovými pomôckami. Stačí, ak si prinesiete karimatku.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.