ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE, (nedeľné oznamy, 8.3.2020)

Začali sme pôstne obdobie: pôstny čas je nádherným obdobím, keď v zrkadle Božieho slova sa môžeme stretnúť so svojími biedami a slabosťami a zároveň sa nebáť byť viac milosrdný!

 

Čím bude žiť naše saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci?

 

Počas 40 dňového pôstneho obdobia je v presbytériu nášho kostola nainštalované Pôstne plátno s názvom „Byť blízko“. Pozývame Vás na sprievodný program s názvom Biblické stredy prepojený s touto inštaláciou. Každú stredu večer počas pôstneho obdoba po svätej omši o 18.45 hod. bude asi polhodinové kontinuálne čítanie biblických textov. Viac nájdete na plagáte.

Náš don Zeman tento mesiac (28.3.2020) oslávi 90. narodeniny a  spolu s celou farnosťou chceme za to ďakovať v nedeľu 29.3. o 11.00 spoločným slávením eucharistie.

Opäť pozývame všetkých spevákov profesionálov i amatérov, ktorí by sa chceli zapojiť do zborových pašií na 1.nácvik, ktorý bude túto nedeľu 8.3. večer o 19.00 v zasadačke pod kostolom. Pašie budeme spievať na Kvetnú nedeľu a Veľký Piatok. Kontaktná osoba: Lucia Bujnová. Tešíme sa na Vás.

Spoločné vyslúženie sviatosti pomazania chorých v kostole bude v sobotu 4. 4. 2020 v rámci rannej svätej omše o 6.30 hod.

Najbližšia predveľkonočná duchovná obnova pre rodiny a mladých bude v sobotu 4.4., pred Veľkým týždňom

Predveľkonočné spovedanie bude vo Veľkom týždni od 6. až 8.4.2020 (pondelok až streda) od 16.00 do 20.00 hod.

 

Rodinné centrum

MC Margarétka Vás pozýva na prednášku blogerky Zuzky Petruľákovej: „Supermama? Na čom v živote mamy skutočne záleží“, vo štvrtok 12.3. o 10:00 v MC Margarétka.

Mama omša bude vo štvrtok 19.3. o 10.00 na sviatok sv. Jozefa

Duchovné cvičenia mužov: 26. – 29.3.

Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku  ThDr. Lucie Hidvéghyovej, PhD.:  „Mám doma Sväté písmo – a čo ďalej?“  dňa 9.3.2020 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

 

SDM DOMINO začína týmto víkendom jarnú futbalovú sezónu. Prvé zápasy odohrajú naše dorastenecké družstvá. Ďakujeme, že nám fandíte a príďte sa aj pozrieť na naše zápasy. Viac na www.sdmdomino.sk.

 

V rámci oratória a mládežníckeho strediska bude stretnutie prevádzateľov Projektu Prijateľstvo v nedeľu 22.3. o 19:00 v oratku. Prvé sústredenie nových birmovancov bude 20.-22.3. v Saštine.

 

Rozbieha sa kampaň na 2% alebo 3% v našom diele.  Tlačivá nájdete na stránke alebo u jednotlivých subjektov. Pre získanie 3% vďaka dobrovoľníckej činnosti vieme vystaviť potvrdenie.

 

Pripomínam program dlhodobého darcovstva, ktorý umožní zasielať pravidelné platby na saleziánske dielo. Je odpoveďou na štedrosť ľudí a túžbu podeliť sa. Cieľom je zabezpečiť dlhodobé financovanie každej zložky. Peňažné prostriedky budú smerovať na účel, ktorý si darca zvolí a budú adresne a transparentne využité na prevádzku a rozvoj diela alebo jeho súčastí (farnosť, oratórium, SDM Domino, MŠ Mamy Margity, MC Margarétka, skauti, Family Garden). Pravidelné platby je možné jednoducho nastaviť cez stránku www.trnavka.sk/dajnato.

 

Nakoniec iba toľko – podporte naše dielo: modlitbou, sympatiou, záujmom…  bez vás a vašej podpory vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.

Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým

Tibor Reimer, direktor

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.