Charitatívne vianočné trhy 2022

Charitatívne vianočné trhy 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Charitatívnych vianočných trhov na Trnávke.
Tento rok bolo k dispozícii 26 stánkov s občerstvením. Vyzbieralo sa na pomoc rodinám v núdzi 11 630 eur. Ďakujeme.
Veľký vďaka patrí aj aj stánkarom, ktorí pripravili občerstvenie a prispeli tak spolu vkladom 3500 eur. Tešíme sa, že naša farnosť má toľko dobrých ľudí, ktorí držia spolu a vedia pripraviť niečo pekné a zmysluplné aj pre druhých.