Celodielové oznamy 20.10.2019

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 20.10.2019)

 

Posledné týždne sme spolu zažili krásnu udalosť otvorenia saleziánskeho diela na Trnávke. Vďaka všetkým, ktorí sa čímkoľvek zapojili do prípravy a realizácie tejto akcie.

 

Saleziánske dielo na Trnávke je komplexné dielo: futbalový klub SDM Domino, oratórium-mládežnícke stredisko, farnosť a Rodinné centrum Mamy Margity. Je to radosť, ale samozrejme to prináša aj starosti. Keď sme sa prostredníctvom dotazníka pýtali ľudí, na čo by sme sa mali zamerať tento rok, tak medzi mnohými odpoveďami rezonovalo volanie po silnej duchovnej ponuke pre mladých a rodiny. Mnohokrát sa teda opakovala výzva ísť viac do hĺbky a kvality. Pripomína nám to výjav zo Svätého písma, keď pri hlásaní Božieho slova pri Genezaretskom jazere Ježiš nastúpil do Petrovej loďky a vyzval: „Peter, zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Tento rok sa pre nás otvára výzva neostať v plytčine, neostať iba na povrchu života, ale zostúpiť hlbšie, ísť viac do hĺbky a do kvality. Prežili sme oslavu 80. výročia posviacky kostola, ktorú sme slávili v júni 2019. Okrem toho sa nám podarili náročné projekty: rekonštrukcia sály pod kostolom a výstavba nového ihriska. Tento rok chceme spolu viac zatiahnuť na hlbinu, ísť viac do hĺbky a kvality.

V tomto zmysle vás pozývame na evanjelizačný program „Objav Krista“: v našej farnosti sa uskutoční od 28. októbra do 9. decembra vždy v pondelok večer. Prihlášky si môžete vziať pri časopisoch. Vyplnené ich treba odovzdať v sakristii.

Oratórium a mládežnícke stredisko pozýva na prvé diskusné stretnutie TÉ-MY vždy prvý štvrtok mesiaca, 7.11. v čajovni. Tentoraz bude témou „Nežná revolúcia“.

 

Oratko v nedeľu 27.10. o 19:00 pozýva na PG-čku. Prvý kurz Strediskovej školy animátorov bude počas víkendu 8.-10.11. Blíži sa Katarínska zábava, ktorá bude v sobotu 23.11.

 

SDM DOMINO sa teší z toho, že dostalo povolenie využívať nové veľké ihrisko s umelou trávou. Pozývame vás aby ste sa prišili pozrieť na tréningy, ale aj na víkendové domáce zápasy. Podarilo sa nám získať grant a výmenu starého osvetlenia za nové letkové. Počas jesenného a zimného počasia otvárame Zimnú tribúnu, kde v teple môžete čakať a pozerať na svoje deti.

 

Ďalšie informácie:

  • Dnes je misijná nedeľa, pri svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Dnes po svätej omši vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.
  • Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 22. 10. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.
  • V utorok 22. 10. od 15.30 hod. budeme zapisovať úmysly svätých omší na november a december 2019.
  • Celoslovenskú zbierku „Boj proti hladu„, podporila naša farnosť sumou 1375,30 €. Pán Boh odmeň vašu štedrosť v prospech trpiacich a hladujúcich v misijných krajinách, ale aj na Slovensku.
  • Rozširujú sa nám rady našich organistov osobitne aj o mladých z našej farnosti. Ak by ešte niekto cítil túžbu hrať v našom kostole na organe nech sa prihlási v sakristii.
  • Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 31. 10. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

 

Od budúcej nedele 27. októbra, začína platiť zimný čas.

 

Nakoniec iba toľko – podporte naše dielo: modlitbou, sympatiou, záujmom …  bez vás a vašej podpory, nech je už akákolvek, vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.

 

Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým

Tibor Reimer, direktor

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.