Čas stretnutí alebo ako bolo na AABB…

Autorom textu je Martin Fedorko.

Pred 10 rokmi sa v Bratislave uskutočnila výnimočná, na tú dobu nevšedne veľká akcia – stretnutie animátorov z celého Slovenska pod názvom Akcia Animátor. Na Hlavnom námestí sa stretli mladší aj starší dobrovoľníci zo saleziánskych stredísk, vymieňali si skúsenosti a spoločne oslavovali dar povolania k animátorstvu. A bolo to fakt dobré, mnohí na to spomínajú doteraz. Napriek tomu na druhom ročníku Akcie Animátor už nebolo tak veľa pamätníkov „prvého dielu“. Nostalgia šla teda bokom, zato radosť a veselosť sa vôbec nezmenila. Roztancovali sme námestie v Banskej Bystrici, Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela (za takú afterparty by sa nehanbil ani Elam na Mlynoch) a samozrejme aj saleziánske oratko. A priniesli sme tak „ducha“ Dona Bosca do ulíc Banskej Bystrice.

Čím bola výnimočná táto Akcia animátor? Tým, že vôbec nezaostala za jednotkou v tom najhlavnejšom – v stretnutiach. Stretli sme sa naozaj v hojnom počte – prišlo okolo 800 animátorov a dobrovoľníkov z celého Slovenska. Z nášho strediska sme išli skromnejšia partia 15 animátorov, ale v menšom počte sa budujú pevnejšie vzťahy, tak to nebolo na škodu.  Bolo nám spolu dobre. Počúvali sme zaujímavé kázne a prednášky, zúčastnili sa workshopov, ceremoniálu a afterparty, vychutnávali si na takúto veľkú akciu prekvapivo dobré jedlo a budovali priateľstvá, získavali kontakty a nové známosti. Zažili sme aj veľa vzácnych rozhovorov – s ľuďmi, ktorých sme roky nevideli. A nezabudli sme pozdraviť aj našich milých saleziánov, ktorí v minulosti boli v našom stredisku. Každé jedno z týchto stretnutí nám viditeľne vyčarovalo úsmev na tvári. Ten istý úsmev, ktorý majú deti, keď sa tešia z niečoho pekného. Som vďačný, že som sa mohol zúčastniť Akcie Animátor v Banskej Bystrici. Bol to rovnako dobrý zážitok ako v Bratislave, ba bolo na ňom ešte niečo navyše – vekom prichádza múdrosť (aspoň niekedy) a ja už dnes viem, aké vzácne sú takéto stretnutia.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.