Podpora
2 % alebo 3 % pre Domku

Darujte 2 % a podporte činnosť Saleziánskeho diela na Trnávke!

Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať určitú časť dane v prospech nejakej neziskovej mimovládnej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Tento rok sa naše občianske združenie Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Trnávka opäť uchádza o vašu priazeň. Peniaze získané práve z 2 % sú podstatnou časťou našich príjmov a pomáhajú nám pri napĺňaní nášho poslania a rozvíjaní našich činností.

V minulých rokoch sme z 2 % spolufinancovali letné tábory, vzdelávacie podujatia ale aj veľké akcie, akými sú napríklad Vianočné trhy či Deň farnosti.

Ako na to?

Poukázať dve percentá je naozaj jednoduché. Do 15. 2. 2022 je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil daňové priznanie, ku ktorému pripojíte vyplnené vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, ktoré nájdete aj tu na našej stránke. Novinkou v tomto roku je, že môžete prijímateľa informovať, že ste mu svoje 2 % poskytli. Stačí, že vo vyhlásení zaškrtnete príslušný súhlas. Potom už len stačí všetky formuláre doručiť najneskôr 30. 4. 2022 na príslušný daňový úrad.

Ak ste právnickou osobou, máte možnosť poskytnúť 1 % ľubovoľnej organizácii. Príslušné údaje sa uvádzajú priamo v daňovom priznaní. Termín podania daňového priznania je pre právnické osoby rovnako ako pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, už 31. 3. 2022.

Je možné poskytnúť aj viac?

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť dokonca až 3 %, pokiaľ počas roka 2021 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci pre nejakú organizáciu. Je potrebné získať o tom potvrdenie, ktoré vystaví príslušná organizácia a tiež zaškrtnúť vo vyhlásení možnosť, že chcete poskytnúť až 3 %. Pokiaľ ste v roku 2021 nejakým spôsobom pomohli, radi vám o tom vystavíme potvrdenie.

Právnické osoby môžu poskytnúť 2 %, pokiaľ v roku 2021 alebo až do termínu podania daňového priznania darovali na verejnoprospešné účely dar, ktorý finančne zodpovedá minimálne 0,5 % dane.

Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu!

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej facebookovej stránky Saleziánske dielo na Trnávke alebo na mailových adresách: trnavka.oratko@gmail.com alebo danka.sitarova@gmail.com.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE