Podpora
2 % alebo 3 % pre Domku

Podporte činnosť Oratória!

Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať určitú časť dane v prospech nejakej neziskovej mimovládnej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Tento rok sa naše občianske združenie Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Trnávka opäť uchádza o vašu priazeň. Peniaze získané práve z 2%/3% sú podstatnou časťou našich príjmov a pomáhajú nám pri napĺňaní nášho poslania a rozvíjaní našich činností.

V minulých rokoch sme z 2%/3% spolufinancovali letné tábory, vzdelávacie podujatia ale aj veľké akcie, akými sú napríklad Vianočné trhy či Deň farnosti.

Ako na to?
2% pre Domku

Ako viem darovať svoje 2% ?

Do 15. 2. 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane, ku ktorému pripojíte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete tu na našej stránke.

Po jeho vyplnení máte možnosť dokument odovzdať priamo na daňový úrad, alebo ho vhodiť do našej schránky na fare či v čajovni, odkiaľ zabezpečíme jeho doručenie.

Prosíme vás, aby ste vyplnili aj čestné vyhlásenie (je súčasťou súboru, ktorý si viete stiahnuť), ktoré je tento rok obzvlášť dôležité. Naše stredisko Bratislava-Trnávka nemôže tento rok prijímať 2% z daní priamo, ale len sprostredkovane cez celoslovenskú Domku. Čestné vyhlásenie nám poslúži ako prostriedok na získanie financií priamo do nášho strediska prostredníctvom sekretariátu Domky. Bez odovzdnania čestného vyhlásenia nám sekretariát nebude schopný distribuovať financie. Toto čestné vyhlásenie je potrebné doručiť do schránky na fare či v čajovni.

Ďakujeme za váš čas a úsilie pri podpore nášho Oratka.

AKO DAROVAŤ VIAC?
3% pre Domku

Ako viem darovať až 3% ?

Ak ste minulý rok odpravovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane.
Potvrdenie na dobrovoľnícku prácu Vám vieme vystaviť a vydať osobne alebo zaslať scan na email. Ak máte záujem o potvrdenie, zašlite nám email na domka@trnavka.sk, pričom uvediete meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a opis dobrovoľníckej činnosti.
Právnické osoby
1 % alebo 2 % pre Domku

Aka je to s darovaním od právnickej osoby?

Právnická osoba môže poukázať 2 % len v prípade, ak v predchádzajúcom roku až do termínu na zaplatenie dane darovala inej organizácii financie na verejnoprospešný účel aspoň vo výške 0,5 % z dane. V opačnom prípade môže poukázať len 1 %.

Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľoch, avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 eur.

Právnické osoby musia taktiež odovzdať čestné vyhlásenie (viď. tlačivá) a doručiť ho osobne do schránky na fare / v čajovni.