Podpora
2 % alebo 3 % pre Domku

Darujte 2 % a podporte činnosť Saleziánskeho diela na Trnávke!

Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať určitú časť dane v prospech nejakej neziskovej mimovládnej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Tento rok sa naše občianske združenie Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Trnávka opäť uchádza o vašu priazeň. Peniaze získané práve z 2 % sú podstatnou časťou našich príjmov a pomáhajú nám pri napĺňaní nášho poslania a rozvíjaní našich činností.

V minulých rokoch sme z 2 % spolufinancovali letné tábory, vzdelávacie podujatia ale aj veľké akcie, akými sú napríklad Vianočné trhy či Deň farnosti.

Ako na to?
  • Je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil daňové priznanie, ku ktorému pripojíte vyplnené vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, ktoré nájdete aj tu na našej stránke
  • Potom už len stačí všetky formuláre doručiť najneskôr 30. 4. 2023 na príslušný daňový úrad alebo do schránky na fare z ktorej to naraz pošleme na DÚ
Je možné poskytnúť aj viac?

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť dokonca až 3 %, pokiaľ počas roka 2022 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci pre nejakú organizáciu. Je potrebné získať o tom potvrdenie, ktoré vystaví príslušná organizácia a tiež zaškrtnúť vo vyhlásení možnosť, že chcete poskytnúť až 3 %. Pokiaľ ste v roku 2022 nejakým spôsobom pomohli, radi vám o tom vystavíme potvrdenie. Pre vystavenie môžte vyplniť žiadosť cez google formulár na tejto stránke.

Právnické osoby môžu poskytnúť 2 %, pokiaľ v roku 2022 alebo až do termínu podania daňového priznania darovali na verejnoprospešné účely dar, ktorý finančne zodpovedá minimálne 0,5 % dane.

Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu!

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na mailovej adrese: domka@trnavka.sk

STIAHNITE SI PREDVYPLNENÉ TLAČIVO

alebo do Vášho tlačiva zadajte nasledovné údaje:
IČO: 31794297
Obchodné meno (názov): DOMKA – ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE, STREDISKO BA-TRNÁVKA