Trnávka potrebuje pravidelnú finančnú podporu.

Prehľad organizácií diela

Klikni na "+" na zobrazenie detailov

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 306 874 €
Milodary, zbierky 59 568 €
Zvonček 37 000 €
Dotácie 232 046 €
2% z dane 55 021 €
Spolu 690 509 €

Výdavky

Energie -67 306 €
Materiál -148 653 €
Opravy -32 387 €
Personálne náklady -392 551 €
Poplatky -29 305 €
Ostatné -117 948 €
Spolu -788 150 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 197 000 €
Milodary, zbierky 4 000 €
Zvonček 0 €
Dotácie 35 000 €
2% z dane 30 000 €
Spolu 266 000 €

Výdavky

Energie -18 000 €
Materiál -41 600 €
Opravy -15 000 €
Personálne náklady -180 000 €
Poplatky -17 000 €
Ostatné -21 500 €
Spolu -293 100 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 0 €
Milodary, zbierky 19 000 €
Zvonček 37 000 €
Dotácie 0 €
2% z dane 0 €
Spolu 56 000 €

Výdavky

Energie -30 000 €
Materiál -4 000 €
Opravy -5 000 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky 0 €
Ostatné -28 000 €
Spolu -67 000 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 2 700 €
Milodary, zbierky 2 200 €
Zvonček 0 €
Dotácie 220 €
2% z dane 3 200 €
Spolu 8 320 €

Výdavky

Energie -4 250 €
Materiál -4 240 €
Opravy -300 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky -350 €
Ostatné -2 900 €
Spolu -12 040 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 37 906 €
Milodary, zbierky 19 152 €
Zvonček 0 €
Dotácie 11 000 €
2% z dane 13 120 €
Spolu 81 178 €

Výdavky

Energie 0 €
Materiál -36 420 €
Opravy -3 387 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky -11 542 €
Ostatné -42 386 €
Spolu -93 735 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 52 930 €
Milodary, zbierky 0 €
Zvonček 0 €
Dotácie 179 326 €
2% z dane 3 550 €
Spolu 235 806 €

Výdavky

Energie -4 181 €
Materiál -54 720 €
Opravy -2 700 €
Personálne náklady -174 151 €
Poplatky 0 €
Ostatné -4 000 €
Spolu -239 752 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 9 338 €
Milodary, zbierky 14 716 €
Zvonček 0 €
Dotácie 4 000 €
2% z dane 3 651 €
Spolu 31 705 €

Výdavky

Energie -9 875 €
Materiál -173 €
Opravy 0 €
Personálne náklady -33 600 €
Poplatky -413 €
Ostatné -14 362 €
Spolu -58 423 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 7 000 €
Milodary, zbierky 500 €
Zvonček 0 €
Dotácie 2 000 €
2% z dane 1 500 €
Spolu 11 000 €

Výdavky

Energie -1 000 €
Materiál -6 500 €
Opravy -1 000 €
Personálne náklady 0 €
Poplatky 0 €
Ostatné -3 000 €
Spolu -11 500 €

Príjmy

Príspevky (členské, poplatky) 0 €
Milodary, zbierky 0 €
Zvonček 0 €
Dotácie 500 €
2% z dane 0 €
Spolu 500 €

Výdavky

Energie 0 €
Materiál -1 000 €
Opravy -5 000 €
Personálne náklady -4 800 €
Poplatky 0 €
Ostatné -1 800 €
Spolu -12 600 €