Deviatnik k Nepoškvrnenej

Sviatok Nepoškvrnenej 8.12. bol mimoriadne vzácny pre don Bosca, pretože v tento deň začalo jeho dielo a stále sa rozvíjalo pod ochranou Panny Márie. Ona darovala don Bosca mladým a mladých don Boscovi. Preto sa pripravujeme na jej sviatok s väčšou horlivosťou, aby aj v nás urobila to, čo v don Boscovi a jeho chlapcoch.

V rámci jubilea 80.výročia posvätenia kostola Sv.Jána Bosca na Trnávke sme dostali možnosť získavať pre seba alebo pre duše v očistci dar úplných odpustkov. Najbližšie je to počas jubilejného slávenia 8.12.2019, v deň 81.výročia od 1. sv. omše v našom kostole.

Pripravte sa aj vy. Deviatnik nie je náročný, no jeho veľkosť je vo vernosti po 9 dní za sebou. Vďaka nemu na Pannu Máriu nezabudnete a zároveň sa jej môžete denne zveriť do rúk.

Odporúča sa v čase deviatnika čím skôr sa vyspovedať a podľa možností sa denne zúčastňovať na slávení Eucharistie a pristupovať k sv. prijímaniu.

Úmysly deviatnika k Nepoškvrnenej  2019

Spolu s donom Boscom sa obráťme k Panne Márii v modlitbe za našich mladých:

  1. deň PIA 29.12. – za deti a mladých z oratka
  2. deň SO 30.11. – za sociálne znevýhodnené deti a mladých z Trnávke
  3. deň NE 1.12. – za prvoprijímajúcice deti a birmovancov
  4. deň PO 2.12. – za deti a mladých z futbalového klubu Domino
  5. deň UT 3.12. – za deti z rodinného centra Mamy Margity ( z materskej škôlky a materského centra)
  6. deň ST 4.12. – za skautov v našom saleziánskom diele
  7. deň ŠT 5.12. – za nové duchovné povolania z Trnávky
  8. deň PIA 6.12. – za animátorov a mladých misionárov z Trnávky
  9. deň SOB 7.12. – za mravnú čistotu našich mladých

Text modlitby deviatnika na každý deň nájdete na tomto odkaze.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.