Deň farnosti sa blíži!

Naša farnosť je nezvyčajná tým, že hody oslavujeme vlastne dvakrát. Prvýkrát v januári, na sviatok dona Bosca a druhýkrát začiatkom júna, pri príležitosti výročia posviacky kostola. Tento rok to bude naozaj výnimočné, pretože naša farnosť oslavuje už 80. narodeniny!

Náš spoločný deň, nedeľu 2. júna začneme slávnostnou sv. omšou o jedenástej na nádvorí oratória. Po sv. omši saleziáni všetkých pozývajú na obed – bude sa podávať guláš, kofolka, pivko a samozrejme, aj koláčiky. A tým sa náš spoločný program rozhodne nekončí.

Organizačný tím usilovne pracuje na skvelom programe, v ktorom si každý príde na svoje – od tých najmenších až po dospelých. Pre deti budú pripravené rozličné stanovištia, pre dospelých zas špeciálne atrakcie.

Tento rok sme sa rozhodli dbať na životné prostredie a preto vyzývame všetkých, ktorí chcú, aby si priniesli vlastný tanier, príbor a pohár. Kto tak urobí, bude mať výhodu – prednosť pred ostatnými čakajúcimi.

Srdečne vás pozývame stráviť tento náš deň spoločne. Veríme, že spoločne vytvoríme skvelú rodinnú atmosféru. Preto neváhajte a príďte! Tešíme sa na vás 2. 6. o 11:00 na nádvorí oratória.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.